กระบอกลมนิวเมติก

โดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ของระบบนิวเมติกส์ เราก็มักจะนึกถึง กระบอกลม (Air Cylinder) เป็นลำดับแรก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ถ้าจะพูดถึงอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ของระบบนิวแมติกส์จริง ๆ แล้ว จะหมายถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างระบบควบคุมและกลไกของเครื่องจักร ดังนั้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลไกของเครื่องจักรก็จะส่งผลโดยตรงถึงอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ของระบบนิวแมติกส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีแนวทางที่ควรพิจารณาดังนี้

  1. ก่อนการถอดกลไกของเครื่องจักร ต้องมั่นใจว่าจุดทำงานที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั้น ได้ถูกล็อคไว้แน่นหนาดีแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อคนทำงานจนได้รับบาดเจ็บ หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรจนได้รับความเสียหาย
  2. การติดตั้งกระบอกลม (Air Cylinder) ควรสามารถถอดหรือประกอบได้อย่างอิสระ ไม่ควรที่จะติดตั้งในลักษณะที่มีชิ้นส่วนของเครื่องจักรอื่นมาประกอบร่วมอยู่ด้วย เช่น ถ้าต้องการถอดอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) หรือ กระบอกลม (Air Cylinder) มาตรวจซ่อมจะต้องทำการถอดชิ้นส่วนของเครื่องจักรส่วนอื่นออกก่อน จึงจะสามารถทำได้
  3. ควรเผื่อที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) หรือ กระบอกลม (Air Cylinder) ให้เพียงพอสำหรับการเพิ่มขนาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
  4. ควรเลือกรูปแบบของขายึด (Mounting) ของ กระบอกลม (Air Cylinder) ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานสามารถดูตัวอย่างจากรูปด้านล่าง
ขายึดกระบอกลม
การติดตั้งกระบอกลม (Air Cylinder)

a. การจับยึดแบบยึดแน่นที่ด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งปล่อยอิสระ
b. การจับยึดแบบใช้จุดหมุนทั้งสองด้าน
c. การจับยึดแบบยึดแน่นที่ด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งใช้จุดหมุน
d. การจับยึดแบบยึดแน่นทั้งสองด้าน

 1. ในอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) หรือกระบอกลม (Air Cylinder) ที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนทำงานจนได้รับบาดเจ็บได้
 2. ตรวจดูท่อลมที่ต่ออยู่กับอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) หรือ กระบอกลม (Air Cylinder) ที่มีการเคลื่อนที่ต้องไม่สัมผัสหรือเสียดสีกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เพราะจะทำให้ท่อลมหรืออุปกรณ์ทำงาน (Actuators) หรือ กระบอกลม (Air Cylinder)เกิดการสึกหรอหรือชำรุดได้
 3. การถอดประกอบกระบอกลมชนิดที่ใช้ต้องมั่นใจว่าน็อตที่ใช้ยึดได้รับการขันด้วยแรงที่เหมาะสมดีแล้ว เพราะอาจทำให้กระบอกลมเกิดการชำรุดเสียหาย หรือเกิดการบิดงอหรือเสียสมดุลย์ได้
 4. การซ่อมบำรุงกระบอกลมประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น (Non-Lube) ต้องมั่นใจว่าท่านได้ทำการใส่สารหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานเท่านั้น แต่ถ้าท่านเลือกใช้สารหล่อลื่นประเภทอื่น ท่านจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับชุดหล่อลื่น (Lubricator) จะใช้งานแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นอีกไม่ได้
 5. ในการณีที่ท่านนำกระบอกลม (Air Cylinder) ประเภทที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น (Non-Lube)ไปติดตั้งใช้งานกับเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับชุดหล่อลื่น (Lubricator) จงจำไว้ว่ากระบอกลมนั้นจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับชุดหล่อลื่นต่อไปด้วย เพราะน้ำมันจากชุดหล่อลื่นได้ชะล้างสารหล่อลื่นออกไปขณะที่เครื่องจักรทำงาน จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกับชุดหล่อลื่น
 6. การเลือกใช้กระบอกลม (Air Cylinder) ชนิดที่มีเบาะลมที่ตำแหน่งสุดท้าย (Air Cushin) หากกระบอกลมเคลื่อนที่ไม่สุดระยะชัก การลดแรงกระแทกจะไม่สามารถทำงานได้ ในกรณีนี้ท่านอาจใช้ตัวกันกระแทก (Shock Absorber) ติดตั้งไว้กับเครื่องจักรเพื่อช่วยในการลดแรงกระแทกได้

นิวเมติกส์

Tagged with: ,