วาล์วลม หรือ วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valves) – 2

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลบำรุงรักษาวาล์วลมในโรงงานอุตสาหกรรม

  • การติดตั้ง วาล์วลม หรือ วาล์วควบคุมทิศทาง ชนิดที่มีโครงสร้างเป็นแบบแกนทรงกระบอก (Spool Valves) เราโดยควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งวาล์วลมในแนวดิ่ง (Vertical) เพราะในการทำงาน เครื่องจักรจะมีการสั่น ซึ่งอาจทำให้แกนทรงกระบอก (Spool Valves) เลื่อนตัวลงและส่งผลถึงการทำงานของเครื่องจักรได้ ซึ่งการติดตั้งที่เหมาะสม คือการติดตั้งในแนวระนาบ (Horizontal)
ติดตั้งวาล์วลม
การติดตั้งวาล์วลม
  • ก่อนการเชื่อมต่อสายลมพียู จากวาล์วควบคุมทิศทางหรือวาล์วลม (Directional Control Valves) ไปยังอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ผู้ดูแลต้องมั่นใจว่าไม่มีเศษวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ตกค้างอยู่ภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆเหล่านั้น ไหลผ่านไปสร้างความเสียหายแก่ตัวอุปกรณ์นิวเมติกดังกล่าวได้
  • ในการประกอบข้อต่อลม (Fittings) เข้ากับตัววาล์วลม ผู้ดูแลต้องระวังอย่าให้เทปพันเกลียว เศษวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆเล็ดลอดเข้าไปภายในได้ ซึ่งสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์นิวเมติกหรือเกิดความเสียหายกับทั้งระบบนิวเมติกได้
  • ควรทำการตรวจสอบการรั่วของลมอัดบริเวณข้อต่ออยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อต่อชนิดสวมเร็ว (One Touch Fittings) เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานไปนานๆแล้ว จะเกิดการสึกที่ปลายท่อลม ซึ่งเกิดจากการขยับตัวเสียดสีกับเขี้ยวล็อคที่ของข้อต่อลม สามารถแก้ไขได้โดยการถอดสายลมออกมาแล้วตัดปลายท่อลมส่วนที่สึกทิ้งออกไป เพียงเท่านั้นก็สามารถใช้งานต่อไปได้
  • ในการประกอบข้อต่อลม (Fittings) เข้ากับวาล์วลม ควรเลือกใช้แรงในการขันเกลียวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขนาดของเกลียว โดยสามารถนำค่าของแรงต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้ได้

ข้อต่อกับวาล์วลม

  • การเลือกใช้ วาล์วลม ชนิด 5/3 ปรกติตำแหน่งกลางปิด (5/3 Directional Control Valves – Centered closed) ควรตรวจสอบข้อต่อและสายลม (Fittings & Tubing) ระหว่างวาล์วลมกับอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ว่าไม่มีจุดใดมีการรั่วซึมของลมอัด เพราะจะส่งผลให้อุปกรณ์ทำงาน (Actuators) นั้นไม่สามารถหยุดที่ตำแหน่งกลางได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
  • ควรติดตั้งวาล์วลม (Directional Control Valves) ให้ห่างจากบริเวณที่อาจจะต้องสัมผัสกับละอองน้ำ หรือบริเวณที่ต้องมีการใช้สารละลาย (Solvent) ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้วาล์วลมหรืออุปกรณ์นิวเมติกนั้นได้รับความเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ วาล์วลมชนิดทำงานด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valves)
Tagged with: , , , , , ,

2 Comments on “วาล์วลม หรือ วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valves) – 2

  1. กำลังต้องการเลยครับ ขอบคุณมากครับ

  2. รับช่างช่อม วาล์วลม กระบอกลมใหมครับ อยากทำงานด้วย