ข้อควรระวังในการเลือกใช้ระบบนิวเมติก [Pneumatic System]

จากบทความที่ผ่านมา เราก็ได้พูดถึง ข้อดีของระบบนิวเมติก [Pneumatic] ความเหมาะสมในการนำระบบนิวเมติกเข้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆกันแล้วนะครับ สำหรับบทความนี้จะพูดถึงข้อควรระวัง และข้อด้อยต่างๆ ในการนำระบบนิวเมติก [Pneumatic] ไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกระบวนการผลิตต่างๆ

  • สภาวะเสียงดัง เนื่องจากระบบนิวเมติก [Pneumatic] จะต้องมีการระบายลมบางส่วนที่เกิดความจำเป็นของอุปกรณ์ หรือของระบบออกอยู่ตลอดเวลา หากปล่อยให้ลมที่ปล่อยออกมานั้นทิ้งไปตามธรรมชาติ จะทำให้เกิดเสียงดังภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงงาน และสถานที่ใกล้เคียง

ระบบนิวเมติก

  • ความสามารถหรือข้อจำกัดของอุปกรณ์นิวเมติก [Pneumatic] ข้อนี้เป็นปัญหาที่เราสามารถพบเจอและเกิดกับหลายๆโรงงาน เมื่อมีการขยายพื้นที่การผลิต มีการเพิ่มเครื่องจักรเข้ามาในระบบ และมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์นิวเมติก [Pneumatic] เข้าไปในระบบ แต่ผู้ออกแบบอาจไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการสร้างปริมาณลมของเครื่องอัดลม [Air Compressor] ทำให้เกิดปัญหาการทำงานของระบบคลาดเคลื่อนในบางจังหวะ ความแม่นยำในการควบคุมลดลง
  • ขีดจำกัดของอุปกรณ์นิวเมติก แม้ว่าอุปกรณ์ในระบบนิวเมติก [Pneumatic] จะสามารถปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน และพื้นที่ติดตั้งก็ตาม แต่อุปกรณ์บางชนิดก็มีข้อจำกัดในการผลิต และติดตั้งเช่นกัน เช่น กระบอกสูบ หากต้องการแรงที่ส่งจากอุปกรณ์มาก ขนาดของกระบอกสูบก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งในบางกรณีนั้น ไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้
  • อุณหภูมิ เนื่องจากระบบนิวเมติก [Pneumatic] ใช้ลมเป็นตัวกลางในการทำงานของระบบ เมื่ออุณหภูมิในพื้นที่ หรือโรงงานเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความดัน [Pressure] ในระบบ กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิในพื้นที่สูง ความดันในระบบก็จะสูงตามไปด้วย และหากอุณหภูมิต่ำ ความดันในระบบนิวเมติกก็จะลดต่ำลงด้วยเช่นกัน แล้วอีกสิ่งที่ตามมาหลักจากความดันมีการลดลงก็คือ จะเกิดหยดน้ำที่กลั่นตัวจากลม เนื่องจากลมที่เข้าไปในระบบนั้นมีความชื้นปนอยู่ด้วยนั้นเอง

นิวเมติกส์

Tagged with: , , ,