อุปกรณ์กรอง (Filter)

การกรอง (Filtering) สำหรับสภาวะสังคมเมืองนั้นจะพบว่ามีที่ชั้นบรรยากาศจะมีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอนุภาคของของแข็ง เช่น ฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และเรณูประมาณ 40 ล้านชิ้นต่อ 1 ลบ.ม. เมื่อไรก็ตามที่มีการนำเอาอากาศจากชั้นบรรยากาศมาอัดให้กลายเป็นลมอัดที่มีความดันสูงถึง 7 บาร์ อนุภาคที่มีอยู่จากเดิมจะขยายจำนวนมากขึ้นเป็น 1,100 ล้านชิ้นต่อ 1 ลบ.ม.

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปก่อนที่จะนำลมเข้าไปผ่านกระบวนการอัดที่คอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ กระบอกสูบ หรือลูกสูบในคอมเพรสเซอร์

1.1 มาตรฐานอุปกรณ์กรองลมสาขา
มาตรฐานของอุปกรณ์กรองจะประกอบไปด้วย ตัวแยกน้ำ และตัวกรอง เพื่อเป็นการป้องกันน้ำ และฝุ่นละอองก่อนที่จะนำลมอัดเข้าไปในระบบนิวแมติกส์

air filter

แสดงโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์กรองลมสาขา

หลักการทำงาน
เมื่อลมอัดจากภายนอกเข้ามาปะทะกับแผ่นบังคับทิศทางลม (Baffle Plate) ทำให้เกิดเป็นกระแสอากาศไหลวนขึ้นสลัดละอองน้ำ และฝุ่นละอองลงไปกระทบกรับครอบแก้ว เมื่อลมอัดไหลผ่านไส้กรองก็จะได้ลมอัดที่สะอาดผ่านออกสู่ท่อทางออก ส่วนละอองน้ำและฝุ่นละอองที่จับอยู่ที่ผิวของครอบแก้ว เมื่อมีจำนวนมากก็จะสะสมรวมกันอยู่ทางด้านล่างของครอบแก้ว และถ้ามีน้ำปริมาณมาก ๆ จะต้องหมุนสกรูถ่ายน้ำออกมาด้านล่าง อุปกรณ์กรองชนิดนี้สามารถกรองได้ละเอียดถึง 5 ไมครอน นอกจากนี้ที่ตัวกรองยังสามารถติดตั้งตัวระบายน้ำอัตโนมัติได้อีกด้วย

1.2 ไมโครฟิลเตอร์
บางครั้งเพื่อความแน่ใจในการที่จะนำเอาลมอัดไปใช้งานโดยปราศจากน้ำ และฝุ่นละอองจริง ๆ นั้นจำเป็นต้องใช้ Micro Filter เข้ามาช่วยกรองอีกชั้นหนึ่ง ลมอัดจะไหลจากทางเข้าไปที่ตรงกลางของอุปกรณ์กรองที่มีไส้กรองติดตั้งอยู่ เมื่อลมอัดไหลผ่านไส้กรองก็จะไหลออกทางด้านขาออกของอุปกรณ์กรอง

micro filter

แสดงโครงสร้างของ Micro Filter

1.3 ซับ-ไมโครฟิลเตอร์
ซับ-ไมโครฟิลเตอร์ จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดน้ำมัน และอนุภาคต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน ถูกนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การวัดค่าที่มีความแม่นยำในระบบนิวแมติกส์ การฉีดพ่นสีที่ใช้ไฟฟ้าสถิต ความต้องการลมที่มีความสะอาด และมีความแห้งเพื่อใช้ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หลักการทำงานก็จะเหมือนกันกับอุปกรณ์กรองชนิดไมโครฟิลเตอร์ แต่ที่ไส้กรองอุปกรณ์ชนิดซับ-ไมโครฟิลเตอร์จะมีจำนวนชั้นของการกรองที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพของการกรองที่สูงกว่า

1.4 Water Separator (Series AMG)
Water Separator สามารถที่จะกำจัดหยดน้ำเล็ก ๆ ได้ถึง 99% แต่ไม่สามารถกำจัดความชื้นได้

Water  Separator Series AMG

Water Separator Series AMG

การเลือกรุ่นของ Water Separator
การดูกราฟเพื่อใช้ในการพิจารณาในการเลือกรุ่นของ Water Separator เพื่อความเหมาะสมนั้นสามารถทำได้ ถ้าหากทราบค่าความดันทางด้านขาเข้า และการไหลสูงสุดของลมอัด

ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ความดันทางด้านขาเข้าที่ Water Separator 0.6 Mpa ความสามารถของการไหลสูงสุด 5,000 l/min (ANR)
จากเงื่อนไขที่กำหนดมาให้สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาเลือก Water Separator ได้ดังนี้

กราฟแสดง Max. Air Flow

กราฟแสดง Max. Air Flow

  1. เลือกจุดที่ค่าความดันทางด้านขาเข้า และค่าความสามารถของการไหลสูงสุด มาบรรจบกันในกราฟตาม รูปกราฟแสดง Max. Air Flow จุดที่มาบรรจบกันกำหนดให้เป็นจุด A
  2. เลือกรุ่น Water Separator รุ่น AMG550 จะเหมาะสมที่สุด

1.5 Mist Seperator (Series AM)
Mist Separator Series AM สามารถแยกและกำจัดละอองน้ำมันในลมอัด ซึ่งเป็นเรื่องยากที่อุปกรณ์กรองแบบธรรมดาจะสามารถกำจัดอนุภาคของของแข็ง เช่น สนิม ผงคาร์บอน ที่มีขนาดโตเกินกว่า 0.3 ไมครอนได้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเอาลมอัดที่ผ่านการกรองด้วยอุปกรณ์กรองชนิดนี้ไปใช้เป็นลมช่วยสำหรับการใช้งานร่วมกับโซลินอยด์วาล์วชนิดเมทัลซีลล์

Mist Separator Series AM

Mist Separator Series AM

1.6 Micro Mist Separator (Series AMD)
Micro Mist Separator Series AMD สามารถแยกและกำจัดละอองน้ำมันที่มีความละเอียดในลมอัด และสามารถกำจัดผงคาร์บอน และฝุ่นละอองที่มีขนาดมากกว่า 0.01 ไมครอน
จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเอาลมอัดที่ผ่านการกรองชนิดนี้ ไปใช้สำหรับเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ หรือนำไปใช้สำหรับห้องคลีนรูมที่ต้องการความสะอาดสูงขึ้น

Micro Mist Separator Series AMD

Micro Mist Separator Series AMD

1.7 Micro Mist Separator with Pre-filter (Series AMH)
Micro Mist Separator with Pre-filter Series AMDH สามารถแยกและกำจัดละอองน้ำมันที่มีความละเอียดในลมอัด และสามารถกำจัดผงคาร์บอน และฝุ่นละอองที่มีขนาดมากกว่า 0.01 ไมครอน จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเอาลมอัดที่ผ่านการกรองด้วยอุปกรณ์กรองชนิดนี้ ไปใช้สำหรับเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ หรือนำไปใช้สำหรับห้องคลีนรูมที่ต้องการความสะอาดสูงขึ้น

Micro Mist Separator with Pre-filter Series AMH เปรียบเสมือนการนำเอาอุปกรณ์กรองลมอัด Series AM + Series AMD มารวมไว้ภายในตัวเดียวกัน ทำให้สามารถลดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์กรองลมอัดลงได้ อีกทั้งสามารถลดต้นทุนการจ้างแรงงานในการเดินท่อลม และสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้อีกด้วย

Micro Mist Separator with Pre-filter Series AMH

Micro Mist Separator with Pre-filter Series AMH

1.8 Super Mist Separator (Series AME)
Super Mist Separator Series AME สามารถแยกและดูดซับละอองน้ำมันในลมอัดที่เป็นอนุภาคเล็ก ๆ และสามารถเปลี่ยนลมอัดที่มีการหล่อลื่นของน้ำมันปนมาให้เป็นลมอัดที่ปราศจากน้ำมันได้
จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำเอาลมอัดที่ผ่านการกรองด้วยอุปกรณ์กรองชนิดนี้ ไปใช้สำหรับห้องคลีนรูมที่ต้องการความสะอาดสูงมาก ๆ ใช้สำหรับไลน์ในการผลิตที่เกี่ยวกับการเคลือบ นำไปใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสของน้ำมัน

เนื่องจาก Super Mist Separator Series AME มีคุณสมบัติที่พิเศษโดยที่จะแสดงอายุการใช้งานของไส้กรองเมื่อมีการเปลี่ยนสีเกิดขึ้น โดยสีที่เปลี่ยนไปไส้กรองสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (เมื่อมีสีแดงปรากฏแสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้ว)

Super Mist Separator Series AME

Super Mist Separator Series AME

1.9 Odor removal Filter (Series AMF)
Odor removal Filter Series AMF มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นในลมอัดโดยใช้ไส้กรองแบบคาร์บอนมาเป็นตัวกำจัดกลิ่น
อุปกรณ์กรองชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในกระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการในการผลิตเวชภัณฑ์ ระบบการผลิตเครื่องดื่ม และนำไปใช้ในระบบช่วยการหายใจ ซึ่งล้วนแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลมอัดที่นำไปใช้งานจะต้องสะอาดปราศจากกลิ่น

Odor removal Filter Series AMF

Odor removal Filter Series AMF

 

ข้อมูลจาก SMC Thailand

Tagged with: , , ,