อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง

อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย บางบริํษัทใช้อุปกรณ์นิวเมติกมือสองในการสร้างชิ้นงานตัวอย่างหรือโมเดล เพื่อลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น หากโมเดลที่สร้างนั้นสามารถทำงานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์หรือผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ จึงจะใช้ อุปกรณ์นิวเมติก หรือชิ้นส่วนอื่นๆที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นสินค้าใหม่นั่นเอง และสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ควบคุมงานบางรายนิยมใช้อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง ในจุดที่อาจไม่ได้เป็นหัวใจของระบบ หรือส่วนที่อาจจะไม่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีในการขนส่งสินค้าและขยายตัวของประเทศผู้ผลิตในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ทำให้มีสินค้านิวเมติกมือสองจากจีน นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างมากมาย

นิวเมติกมือสอง
อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง

นิวเมติกมือสอง ต้องระวัง

ด้วยปริมาณสินค้าที่มีมากมายบวกกับความต้องการที่มีปริมาณสูงเช่นกัน ทำให้การเลือกซื้อ เลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกมือสองในปัจจุบันต้องใช้ความระมัดระวังมาก เนื่องจากคงไม่มีผู้ประกอบการรายใด หรือผู้ซื้อสินค้ารายใดต้องการซื้อสินค้าราคาถูกแต่ไร้ซึ่งคุณภาพ หรือมีคุณภาพด้อยกว่ามูลค่าที่เราต้องสูญเสียไป

และในบทความนี้ เราจะลองมาพิจารณาถึงตัวแปรหลักๆในการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือเลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง เพื่อให้เราได้รับสินค้าที่มีคุึณภาพในราคาที่เหมาะสม

ลดราคานิวเมติก

ความคาดหวัง สิ่งหนึ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้ที่สนใจอุปกรณ์นิวเมติกมือสองมีต่อตัวสินค้าคือ ความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าที่ดี ครบถ้วนทุกรายละเอียด โดยลืมไปว่าสินค้า หรืออุปกรณ์เหล่านั้นเป็นสินค้ามือสองหรือสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ความคาดหวังดังกล่าวมักทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการซื้อขายสินค้า และบางครั้งยังเป็นการเสียโอกาสในการได้ใช้งานสินค้าที่คุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ผู้ออกแบบระบบนิวเมติกรายหนึ่ง เลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง หรืออุปกรณ์นิวเมติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งมีสภาพค่อนข้างดีในการออกแบบสินค้าตัวอย่าง และนำเสนอผลงานนั้นแก่ลูกค้า จนเป็นที่พอใจ ผลจากการเลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกมือสองทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างตัวอย่างสินค้าไปได้กว่า 50% เลยทีเดียว

used pneumatic equipment

การรับประกัน ความมั่นใจที่ผู้จำหน่ายสินค้ามีให้กับผู้ซื้อสินค้านั่นก็คือ การรับประกันสินค้า ซึ่งในกรณีของสินค้าที่เป็นอุปกรณ์นิวเมติกมือสองนั้น ผู้จำหน่ายจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวสินค้าหลังการจำหน่าย แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ทำให้ผู้จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกมือสองจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการจัดหาสินค้าหรือคัดเลือกสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดจำหน่ายนั่นเอง การรับประกันอุปกรณ์นิวเมติกมือสองนั่นก็มีตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน หรือในบางกรณีอาจถึงหนึ่งปี ขึ้นกับสภาพและการใช้งานที่ผ่านที่มาของตัวสินค้านั้น

การรับประกันอุปกรณ์นิวเมติก

ชื่อเสียงของผู้จัดจำหน่าย ความน่าเชื่อถือและบริการของบริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติก ดังกล่าวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ซื้อควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าชื่อเสียงของตัวสินค้า

ที่มาของสินค้า โดยปกติแหล่งที่มาของสินค้าหรือุปกรณ์นิวเมติกมือสองนั้น ผู้ซื้อไม่อาจทราบได้ 100% นอกจากผู้ซื้อจะสอบถามถึงที่มาของตัวสินค้านั่นจากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งแหล่งที่มาของอุปกรณ์นิวเมติกมือสองส่วนมาก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเอง จากประเทศจีน หรือจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ราคาที่เหมาะสม การตั้งราคาอุปกรณ์นิวเมติกมือสองนั้นเป็นความพึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้จำหน่าย หากการตั้งราคาสูงเกินไปหรือเกินจากคุณภาพของสินค้า ก็อาจสร้างความลังเลให้กับผู้ซื้อ ในการเปรียบเทียบสินค้ามือสองกับสินค้าใหม่ หรือหากราคาสินค้าของอุปกรณ์นิวเมติกนั่นๆมีราคาต่ำจนน่าแปลกใจ ก็สามารถสร้างความลังเลให้แก่ผู้ซื้อได้เช่นกัน ซึ่งจุดนี้ผู้ซื้อควรให้ความสำคัญและไม่ควรพิจารณาสินค้าจากราคาตั้งเท่านั้น เพราะอาจได้รับสินค้าที่ด้อยคุณภาพ ไม่คุ้มค่ากับการเสียเงินเสียเวลา


Tagged with: , ,

2 Comments on “อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง