อุปกรณ์ในระบบนิวเมติก

จากบทความที่ผ่านมา เราก็ทราบกันถึงข้อดีข้อเสียของระบบนิวเมติกกันแล้วนะครับ สำหรับบทความนี้ เรามาศึกษาหน้าที่การทำงานของแต่ละอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกกัน

โดยเราจะแบ่งแยกอุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวเมติกออกเป็นกลุ่มๆ ตามหน้าที่ ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันการพัฒนา และเทคโนโลยีของอุปกรณ์นิวเมติกแต่ละชนิดจะมีมากกว่าในอดีต แต่หน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ยังคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นเราจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้

อุปกรณ์นิวเมติกส์
อุปกรณ์นิวเมติกส์

1. อุปกรณ์ต้นกำลังนิวแมติก ( Power unit ) ทำหน้าที่สร้างลมอัดที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในระบบนิวแมติก ประกอบด้วย

  • อุปกรณ์ขับ ( Driving unit ) ทำหน้าที่ขับเครื่องอัดลม ได้แก่เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า
  • เครื่องอัดลม ( Air compressor ) ทำหน้าที่อัดอากาศที่ความดันบรรยากาศ ให้มีความดันสูงกว่าบรรยากาศปกติ
  • เครื่องระบายความร้อน ( After cooler ) ทำหน้าที่หล่อเย็นอากาศอัดให้เย็นตัวลง
  • ตัวกรองลมหลัก ( Main line air filter ) ทำหน้าที่กรองลมก่อนที่จะนำไปใช้งาน
  • ถังเก็บลม ( Air reciever ) เป็นอุปกรณ์ใช้เก็บลมที่ได้จากเครื่องอัดลมและจ่ายลมความดันคงที่สม่ำเสมอให้แก่ระบบนิวเมติก ถังเก็บลมจะต้องมีลิ้นระบายความดัน( Pressure relief valve ) เพื่อระบายความดันที่เกินสู่บรรยากาศ เป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อความดันสูงกว่าปกติส่วนสวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure switch ) ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเครื่องอัดลมเมื่อความดันของลมสูงถึงค่าที่ตั้งไว้
  • เครื่องกำจัดความชื้น ( Seperator ) อุปกรณ์นี้จะช่วยแยกเอาความชื้นและละอองน้ำมันที่แฝงมากับอากาศอัด ก่อนที่อากาศอัดจะถูกนำไปใช้งาน ในบางครังเรียกอุปกรณ์นี้ว่าเครื่องทำลมแห้ง

2. อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด ( Compressed air Treatment component ) อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพลม ทำให้ลมปราศจากฝุ่นละออง คราบน้ำมันและน้ำมันก่อนที่จะนำไปใช้ในระบบนิวแมติก ประกอบด้วย กรองลม ( Air filter ) วาล์วปรับความดันพร้อมเกจ (Pressure regulator ) อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator )

ระบบนิวเมติกส์
3. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ( Controlling component ) หมายถึงวาล์วควบคุมชนิดต่าง ๆ ในระบบนิวแมติก ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเริ่มและหยุดการทำงานของวงจร ควบคุมทิศทางการไหลของลม ควบคุมอัตราการไหลของลม และควบคุมความดัน

ฟิตติ้ง
4. อุปกรณ์การทำงาน ( Actuator or working component ) อุปกรณ์การทำงาน ทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังกล เช่น กระบอกสูบลมชนิดต่าง ๆ และมอเตอร์ลม

5. อุปกรณ์ในระบบท่อทาง ( Piping system ) อุปกรณ์ในระบบท่อทาง ใช้เป็นท่อทางไหลของลมในระบบนิวแมติก ระบบท่อนี้รวมถึงท่อส่งลมอัดและข้อต่อชนิดต่าง ๆ ด้วย

ขอใบเสนอราคา

Tagged with: , ,