อุปกรณ์ไฮดรอลิค (Hydraulic) ที่เราๆ ท่านๆ ใช้งานกันในโรงงานนั้น อาจเกิดปัญหาจุกจิกขึ้นได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปั้มไฮดรอลิคมีเสียงดังผิดปกติ อาจสัญญาณเริ่มต้นของความเสียหาย เป็นต้น เรามาดูวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่างๆ เหล่านี้กันดีกว่าครับ

Tagged with: ,

เราสามารถนำ PLC ไปใช้ควบคุมงานต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น ใช้ในการควบคุมการผลิตควบคุมการทำงานของระบบจ่ายน้ำเป็นต้น ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงการนำ PLC ไปใช้

Tagged with: ,

ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและสัญลักษณ์ของ PLC กันมาแล้ว ในบทนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการโปรแกรมวงจร PLC

Tagged with:

จากบทเรียนที่แล้ว เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำความเข้าใจระบบ PLC ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงภาษาที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC กันครับ

Tagged with:

จากบทความที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของเลขฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเข้าใจการทำงานของ PLC และบทความนี้จะขอกล่าวถึงหลักการของ AND Gate

Tagged with:

ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล ระบบเลขฐาน (Number system) จัดเป็นระบบตัวเลขที่ใช้งานอยู่ใน PLC ดังนั้นผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องศึกษาระบบเลขฐานให้เข้าใจประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

Tagged with:

บทความนี้ยังคงอยู่ในส่วนของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วงจรนิวเมติกส์ นะครับ โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นฐานการควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติกส์ และวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้า ไปลุยกันเลยครับ

Tagged with: