Contact Us

นิวเมติกส์
บริษัท นิวเมติก ดอทคอม (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 5 อาคาร La Unique เลขที่ 40 เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

» โทรศัพท์: 02-591-6468
» ฝ่ายขาย: 061-782-2322
» ฝ่ายบริการ: 093-554-9446
» โทรสาร: 02-591-6467

» อีเมล์: pneumatic@engineer.com

เพิ่มเพื่อน

  • จำหน่ายสินค้าคุณภาพ และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ออกแบบ แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าโดยทีมวิศวกรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน
  • บริการหลังการขายด้วยทีมช่างเทคนิค ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง