DANFOSS

Danfoss สำหรับอุตสาหกรรมเบา

danfoss-reseller

quotation

อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (pressure switch) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่วัดแรงดันของน้ำตามระดับ (Range) ที่ตั้งไว้ เพื่อตัด/ต่อให้ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ทำงาน หรือหยุดทำงานเมื่อมีระดับแรงดันน้ำเข้าระบบเครื่องวัดตามต้องการ

Range : ค่า set point pressure (แรงดัน) ที่ต้องการให้คอนแทรคทำงาน
Diff       : ช่วงความห่างที่ต้องการรีเซตคอนแทรคครับตัวอย่างการปรับตั้ง

ตัวอย่างเช่น : Range 4 bar Diff .5 คือ คอนแทรคจะทำงานเมื่อ pressure = 4 bar และ คอนแทรคจะรีเซตตัวเองเมื่อ pressure = 4 -.5 = 3.5 bar
cert-2
บริษัท นิวเมติก ดอทคอม (ประเทศไทย) จำกัด

quotation