อุปกรณ์กรองลม (Main Line Filter)

ตัวกรองลมหลัก ซึ่งมีขนาดใหญ่จะถูกติดตั้งไว้ที่ท่อทางเดินลมหลักในระะบบนิวเมติก เพื่อกรองฝุ่นละอองต่างๆ เช่น น้ำมัน สิ่งแปลกปลอม รวมทั้งน้ำที่ปะปนออกจากลมอัด และเป็นการปรับปรุงเพื่อภาระการทำงานของ เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) อีกทั้งเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์กรองละเอียด และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบได้ด้วย ตัวกรองลมอัดที่ดีควรมีความดันตกคร่อมน้อย และมีประสิทธิภาพที่ดีในการกรองฝุ่นละอองต่างๆ

โครงสร้างของอุปกรณ์กรองลม Main Line Filter
โครงสร้างของอุปกรณ์กรองลมหลัก

อุปกรณ์กรองลมหลักการทำงาน
เมื่อลมอัดผ่านเข้ามาในถังหรือตัวกรองลมหลัก แล้วไหลผ่านไส้กรองซึ่งเป็นกรองละเอียดประมาณ 3 ไมครอน ซึ่งทำจากโลหะซินเทอร์ กระดาษไวร์โคลท (Wire Cloth) ไหมเทียม หรือฝ้ายคล้ายรวงผึ้ง ความละเอียดของการกรองจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานฝุ่นละอองและไอน้ำที่ปนมาจะผ่านไส้กรองไม่ได้ ไอน้ำจะรวมตัวเป็นหยดน้ำอยู่ทางด้านล่างของถังและระบายออกสู่ภายนอกส่วนไส้กรอง ถ้าสกปรกต้องถอดนำมาเป่าลมทำความสะอาดบางชนิดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

การเลือกใช้งานอุปกรณ์กรองลมหลัก (Main Line Filter)
การดูกราฟเพื่อใช้ในการพิจารณาในการเลือกรุ่นของ Main Line Filter เพื่อความเหมาะสมนั้นสามารถทำได้ ถ้าหากทราบค่าความดันทางด้านขาเข้า และการไหลสูงสุดของลมอัด

ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ความดันทางด้านขาเข้า Main Line Filter 0.6 Mpa ความสามารถของการไหลสูงสุด 5,000 l/min (ANR)

จากเงื่อนไขที่กำหนดมาให้สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาเลือก Main Line Filter ได้ดังนี้

การเลือกกรองลมในระบบนิวเมติก
กราฟแสดง Max. Air Flow
  • เลือกจุดที่ค่าความดันทางด้านขาเข้า และค่าความสามารถของการไหลสูงสุด มาบรรจบกันในกราฟตามรูปกราฟแสดง Max. Air Flow จุดที่มาบรรจบกันกำหนดให้เป็นจุด A
  • เลือกรุ่นของ Main Line Filter รุ่น AFF37B จะเหมาะสมที่สุด

 

ข้อมูลจาก SMC Thailand

Tagged with: