ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC

จากบทเรียนที่แล้ว เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำความเข้าใจระบบ PLC ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงภาษาที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC กันครับ

การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ PLC ทำงานตามความต้องการนั้นตามมาตรฐาน IEC1131-3 ได้แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ
Ladder Diagram Language

Ladder Diagram Language

 

Sequential Flow Chart Language

Sequential Flow Chart Language

 

Function Block Diagram Language

Function Block Diagram Language

 

Instruction List Language (Statement List Language)

Instruction List Language

 

Structure Text Language

Structure Text Language

 

หลักการเขียนแลคเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram) และ คำสั่งพื้นฐาน

แลดเดอร์ไดอะแกรม จัดเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถดูตามโครงสร้างแล้วเข้าใจการทำงาน แต่เวลาที่ PLC ทำงานจะอาศัยชุดคำสั่ง (Instruction) ทำงานโดยวิธีการเขียนลงในหน่วยความจำ ข้อมูลในหน่วยความจำนั้น จะจัดเก็บเป็นรหัส (Code) ไม่สามารถจัดเก็บในลักษณะของ Ladder Diagram ได้โดยตรง

การใช้คำสั่ง Load (LD) , Load Not (LD NOT)

39-plc

ชุดคำสั่งและการเขียน Ladder Diagram คำสั่ง LD และ LD NOT

40-plc

 

การใช้คำสั่ง AND , AND NOT

41-plc

ชุดคำสั่งและการเขียน Ladder Diagram คำสั่ง AND , AND NOT

Ladder Diagram

 

การใช้คำสั่ง OR , OR NOT

43-plc

ชุดคำสั่งและการเขียน คำสั่ง OR , OR NOT

Ladder Diagram-plc

 

การใช้คำสั่ง OUT , OUT NOT
เป็นคำสั่งที่สั่งขับให้ OUTPUT ภายนอกทำงานหรือไม่ทำงานตามคำสั่ง

OUTPUT -plc

รูปแบบชุดคำสั่งจาก Ladder Diagram

รูปแบบชุดคำสั่งจาก Ladder Diagram

 

OUTPUT NOT-OUT NOT การทำงานของคำสั่งเหล่านี้จะตรงข้ามกับ OUT

47-ladder

 

Tagged with: