ชุดสาธิตอุปกรณ์นิวเมติก

เพื่อการเริ่มต้นศึกษาระบบนิวเมติกอย่างถูกต้อง เรียนรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยอุปกรณ์บนแผงฝึกทุกชิ้นสามารถถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย และทนทานต่อการฝึกทดลอง การสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละตัว สะดวก และง่ายดายต่อการเคลื่อนย้าย

ชุดสาธิตอุปกรณ์นิวเมติก

ความปลอดภัยในการทำงานคือหัวใจของฝึกอบรม การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ฝึก สามารถทุ่มเท ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ไปกับการทดลอง ตามหลักการที่ได้เรียนรู้จากคู่มือ หรือจากบทเรียนต่างๆโดยมีความปลอดภัยของชุดฝึกเป็นพื้นฐานในการทำงาน

โดยเป็นชุดฝึกระบบนิวเมติกขนาดแรงดันลมไม่เกิน 10 bar ลักษณะเป็นโมดูลประกอบเป็นวงจรต่างๆ ติดตั้งบนแผงอลูมิเนียมโปรไฟล์ ง่ายและสะดวกต่อการทดลอง และเคลื่อยย้าย

ชุดฝึกนิวเมติก

ขอใบเสนอราคา