ระบบนิวเมติกกับงานอุตสาหกรรม

จากจุดเริ่มต้นที่มนุษย์คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาเอาคุณสมบัติจาก ลม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยหลักการง่ายๆ คือใช้ ลมดันลูกสูบที่อยู่ภายในกระบอกสูบให้เคลื่อนที่ และนำประโยชน์จากกำลังงานที่ได้นั้นมาใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์กลไกในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องบรรจุ และเครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น

rexroth-pneumatic

 

ระบบนิวเมติก

เครื่องจักร เครื่องกลทุนแรงต่างๆ ได้ถูกพัฒนามาเป็นระบบที่อำนวยความสะดวก ระบบขนถ่ายที่มีความรวดเร็วและแม่นยำในปัจจุบัน  ระบบนิวเมติก [Pneumatic] หรือระบบลมนั้นได้ถูกพัฒนา ปรับปรุง ความสามารถ และความปลอดภัยในการใช้งานขึ้นจากในอดีตมาก ด้วยคุณประโยชน์ และคุณสมบัติต่างๆ ที่ระบบนี้เป็นที่นิยมนำไปประยุกต์ พัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

สาเหตุหลักสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมนิยมนำ ระบบนิวเมติก มาใช้ในระบบ

  • ความปลอดภัย ระบบนิวเมติก [Pneumatic] เป็นระบบที่มีลมเป็นตัวกลางในการทำงาน จึงไม่มีการระเบิดหรือติดไฟ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายจากอัคคีภัย ระบบนิวเมติกจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
  • ความแม่นยำและรวดเร็วในการทำงานของระบบนิวเมติก [Pneumatic] โดยปกติความเร็วในการทำงานของระบบนิวเมติกอยู่ที่ 1-2 เมตรต่อวินาที [m/s] แต่ในบางระบบที่ต้องการความเร็วในการใช้งานที่สูงกว่า ก็สามารถใช้กระบอกสูบชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงถึง 10 เมตรต่อวินาที และเพิ่มรอบการทำงานด้วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็วได้สูงถึง 800 รอบต่อนาที [rpm]
  • ความสะอาด เนื่องจาก ลม ที่เป็นตัวกลางในการทำงานของระบบนิวเมติก [Pneumatic]นั้นเป็นสิ่งที่สะอาด ทำให้สิ่งที่เหลือหรือถูกระบายออกจากระบบที่เกินจากความจำเป็นของระบบ เป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้ว
  • ความง่ายในการนำมาประยุกต์ใช้กับงาน ด้วยระบบนิวเมติกนั้น เราสามารถ เพิ่มหรือลด และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันในระบบได้ง่าย เช่น ปรับระยะก้านสูบ ขนาดกระบอกสูบ เพิ่มหรือลดความดันลม เป็นต้น
  • ความเหมาะสมในการทำงานของระบบนิวเมติก [Pneumatic] ระบบนิวเมติกนั้นเป็นระบบที่มีลมเป็นตัวกลางในการทำงาน ดังนั้นระบบนี้จึงสามารถทำงานได้ในสถาวะที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน

ดังกล่าวก็เป็น เหตุผลส่วนหนึ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นิยมนำระบบนิวเมติก [Pneumatic] ไปใช้ในส่วนของการประกอบ ติดตั้งหรือผลิต ในบทความต่อไปเราจะมาดูถึงเรื่องที่เราควรให้ความระมัดระวัง และใส่ใจกับระบบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม

ขอใบเสนอราคา

Tagged with: , , , , ,