จากบทความที่ผ่านมา เราได้เคยเรียนรู้ถึงการเตรียมลมอัดให้สะอาดมาบ้างแล้ว ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบนิวเมติก ที่เรานำมาใช้ในการเตรียมลมอัดให้มีความสะอาดมากเพียงพอกับการนำลมดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระบบนิวเมติก และในโรงงานของเรา

Tagged with: , , ,

ช่วงนี้เราพูดถึงความดันของลมในระบบนิวเมติกบ่อย อย่างที่เราทราบกัน ลมหรือความดันในระบบนิวเมติก เป็นตัวกลางหรือเป็นหัวใจของระบบนิวเมติก ดังนั้นเราจึงควรทราบข้อมูล รวมถึงประเภทและความดันลมที่ใช้แต่ละระบบ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้หรือควบคุมความดันในระบบนิวเมติกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

Tagged with: , ,

จากบทความที่ผ่านมา เราพูดถึงเรื่อง อุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวเมติก กันมาแล้ว ในบทความนี้จึงอยากนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญ หรือเป็นหัวใจหลักในการทำงานของระบบนิวเมติก และเป็นสิ่งที่ระบบนิวเมติกจะขาดหรือมองข้ามไปไม่ได้เลย นั่นก็คือ ความดัน

Tagged with: , ,