แนะนำเครื่องมือดีๆ ฟีเจอร์เด็ดๆ สำหรับออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกจากสำนัก CKD บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับ

Tagged with: , , , ,

อุปกรณ์นิวเมติกมือสอง นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย บางบริํษัทใช้อุปกรณ์นิวเมติกมือสองในการสร้างชิ้นงานตัวอย่างหรือโมเดล เพื่อลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

Tagged with: , ,