ลมอัดที่ออกมาจาก คอมเพรสเซอร์ จะถูกเก็บไว้ในถังเก็บลมที่ทำจากแผ่นเหล็ก ซึ่งนำมาเชื่อมต่อกัน โดยอาจจะติดตั้งไว้ในแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้ จุดประสงค์หลักของถังเก็บลมก็คือ เพื่อเป็นการลดภาระในการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ในการติดตั้งควรติดตั้งไว้ในสถานที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก นอกจากนี้ถังที่เก็บลมควรติดตั้ง Safety Valve , เกจความดัน , ตัวระบายน้ำ และฝาครอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และทำความสะอาดภายในถัง

Tagged with: ,