ทุกวันนี้สินค้าที่อยู่รายรอบตัวเรา สินค้าบริโภค อุปโภคแต่ละอย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่ามากกว่าครึ่งนั้นผลิตงานประเทศจีน ในวงการอุตสาหกรรมและวงจรของอุปกรณ์นิวเมติกส์ก็เช่นเดียวกัน

Tagged with: , , ,

จากบทความที่ผ่านมา เราก็ได้พูดถึง ข้อดีของระบบนิวเมติก [Pneumatic] ความเหมาะสมในการนำระบบนิวเมติกเข้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆกันแล้วนะครับ สำหรับบทความนี้จะพูดถึงข้อควรระวัง และข้อด้อยต่างๆ ในการนำระบบนิวเมติก [Pneumatic] ไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกระบวนการผลิตต่างๆ

Tagged with: , , ,

จากจุดเริ่มต้นที่มนุษย์คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาเอาคุณสมบัติจาก ลม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยหลักการง่ายๆ คือใช้ ลมดันลูกสูบที่อยู่ภายในกระบอกสูบให้เคลื่อนที่ และนำประโยชน์จากกำลังงานที่ได้นั้นมาใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์กลไกในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องบรรจุ และเครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น

Tagged with: , , , , ,