ในระบบนิวเมติกหรือระบบลม (Pneumatic System) สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ต่างๆในระบบนั้นก็คือ ลม เมื่อปั๊มลมได้อัดอากาศจนมีแรงดันมากตามความจุและความสามารถของอุปกรณ์แล้ว การเดินทางของลมจากปั๊มลมไปยัง จุดต่างๆที่ต้องการใช้แรงดันภายในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม และที่ต่างๆที่ต้องการใช้งาน นั่นคือ การจ่ายลมหรือกระจายแรงดัน (Pressure Distribution)

Tagged with: , ,

แนะนำเครื่องมือดีๆ ฟีเจอร์เด็ดๆ สำหรับออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์นิวเมติกจากสำนัก CKD บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับ

Tagged with: , , , ,

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลบำรุงรักษาวาล์วลมในโรงงานอุตสาหกรรม

Tagged with: , , , , , ,

วาล์วควบคุมทิศทางลม Directional Control Valves หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า วาล์วลม นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายลดอัด (แรงดันและอัตราการไหล) ดังนั้นถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบนิวเมติก

Tagged with: , , ,

ช่วงนี้เราพูดถึงความดันของลมในระบบนิวเมติกบ่อย อย่างที่เราทราบกัน ลมหรือความดันในระบบนิวเมติก เป็นตัวกลางหรือเป็นหัวใจของระบบนิวเมติก ดังนั้นเราจึงควรทราบข้อมูล รวมถึงประเภทและความดันลมที่ใช้แต่ละระบบ เพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้หรือควบคุมความดันในระบบนิวเมติกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

Tagged with: , ,