ภายหลังจากที่ได้ลมซึ่งผ่านการอัดจากคอมเพรสเซอร์แล้ว ลมอัดจะมีความร้อนหรืออุณหภูมิและความดันที่สูง ถ้านำเอาลมอัดนี้ไปใช้งานโดยตรงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกสั้นลง เพราะไอน้ำหรือความชื้นที่ปะปนมากับลมอัดทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ

Tagged with: , ,

จากจุดเริ่มต้นที่มนุษย์คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาเอาคุณสมบัติจาก ลม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยหลักการง่ายๆ คือใช้ ลมดันลูกสูบที่อยู่ภายในกระบอกสูบให้เคลื่อนที่ และนำประโยชน์จากกำลังงานที่ได้นั้นมาใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์กลไกในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องบรรจุ และเครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น

Tagged with: , , , , ,