การกรอง (Filtering) สำหรับสภาวะสังคมเมืองนั้นจะพบว่ามีที่ชั้นบรรยากาศจะมีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอนุภาคของของแข็ง เช่น ฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และเรณูประมาณ 40 ล้านชิ้นต่อ 1 ลบ.ม. เมื่อไรก็ตามที่มีการนำเอาอากาศจากชั้นบรรยากาศมาอัดให้กลายเป็นลมอัดที่มีความดันสูงถึง 7 บาร์ อนุภาคที่มีอยู่จากเดิมจะขยายจำนวนมากขึ้นเป็น 1,100 ล้านชิ้นต่อ 1 ลบ.ม.

Tagged with: , , ,

จากบทความที่ผ่านมา เราได้เคยเรียนรู้ถึงการเตรียมลมอัดให้สะอาดมาบ้างแล้ว ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบนิวเมติก ที่เรานำมาใช้ในการเตรียมลมอัดให้มีความสะอาดมากเพียงพอกับการนำลมดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระบบนิวเมติก และในโรงงานของเรา

Tagged with: , , ,

ภายหลังจากที่ได้ลมซึ่งผ่านการอัดจากคอมเพรสเซอร์แล้ว ลมอัดจะมีความร้อนหรืออุณหภูมิและความดันที่สูง ถ้านำเอาลมอัดนี้ไปใช้งานโดยตรงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกสั้นลง เพราะไอน้ำหรือความชื้นที่ปะปนมากับลมอัดทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ

Tagged with: , ,

คอมเพรสเซอร์ จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานลมอัดซึ่งมีความดันสูง คอมเพรสเซอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ คอมเพรสเซอร์ที่ทำงานในลักษณะการเคลื่อนที่ ที่เป็นแนวขึ้นลงกับคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานในลักษณะของการหมุน

Tagged with: , ,

ปัจจุบัน ระบบนิวเมติก ถูกนำมาใช้กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน, เหล็ก, เคมี และอาหาร รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือกล

Tagged with: