ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลบำรุงรักษาวาล์วลมในโรงงานอุตสาหกรรม

Tagged with: , , , , , ,

วาล์วควบคุมทิศทางลม Directional Control Valves หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า วาล์วลม นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายลดอัด (แรงดันและอัตราการไหล) ดังนั้นถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบนิวเมติก

Tagged with: , , ,

จากบทความที่ผ่านมา เราก็ทราบกันถึงข้อดีข้อเสียของระบบนิวเมติกกันแล้วนะครับ สำหรับบทความนี้ เรามาศึกษาหน้าที่การทำงานของแต่ละอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกกัน โดยเราจะแบ่งแยกอุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวเมติกออกเป็นกลุ่มๆ ตามหน้าที่ ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันการพัฒนา และเทคโนโลยีของอุปกรณ์นิวเมติกแต่ละชนิดจะมีมากกว่าในอดีต แต่หน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ยังคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นเราจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้

Tagged with: , ,