ทุกวันนี้สินค้าที่อยู่รายรอบตัวเรา สินค้าบริโภค อุปโภคแต่ละอย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่ามากกว่าครึ่งนั้นผลิตงานประเทศจีน ในวงการอุตสาหกรรมและวงจรของอุปกรณ์นิวเมติกส์ก็เช่นเดียวกัน

Tagged with: , , ,