ต่อเนื่องจากบทความที่ผ่านมา เครื่องระบายความร้อน (Aftercoolers) บทความนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเครื่องระบายความร้อนอีกรูปแบบหนึ่ง นั้นคือ เครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำ

Tagged with:

ภายหลังจากที่ได้ลมซึ่งผ่านการอัดจากคอมเพรสเซอร์แล้ว ลมอัดจะมีความร้อนหรืออุณหภูมิและความดันที่สูง ถ้านำเอาลมอัดนี้ไปใช้งานโดยตรงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกสั้นลง เพราะไอน้ำหรือความชื้นที่ปะปนมากับลมอัดทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ

Tagged with: , ,