Tag: โซลินอย์ด

เจาะลึกการทำงานของ โซลินอยด์วาล์ว

Direct Operation solenoid valve type

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คืออะไร ? ทำงานอย่างไร ? วันนี้ นิวเมติก.com มีคำตอบ ก่อนอื่นเราอยากให้ทุกท่านลองจิตนาการ หากพันขดลวดบนแกนเหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดจนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆ ขดลวดนั้น และผลรวมของสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดเป็นขั้วเหนือ และขั้วใต้บนแกนเหล็กดังแสดงในรูป นี่คือ หลักการทำงานเบื้องต้นของโซลินอยด์วาล์ว

Tagged with: ,
Top