โดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ของระบบนิวเมติกส์ เราก็มักจะนึกถึง กระบอกลม (Air Cylinder) เป็นลำดับแรก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ถ้าจะพูดถึงอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ของระบบนิวแมติกส์จริง ๆ แล้ว จะหมายถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างระบบควบคุมและกลไกของเครื่องจักร ดังนั้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลไกของเครื่องจักรก็จะส่งผลโดยตรงถึงอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) ของระบบนิวแมติกส์ด้วยเช่นกัน

Tagged with: ,