สิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เริ่มต้นศึกษาหา ความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ ควรให้ความสนใจและทำความเข้าใจนั่นก็คือ วงจรนิวเมติก ซึ่งการเข้าใจวงจรดังกล่าวนั้นสามารถช่วยให้ผู้เริ่มต้นศึกษาสามารถมองภาพรวมของการทำงาน และเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ของอุปกรณ์นิวเมติกส์แต่ละชนิด

Tagged with: , ,