ในระบบนิวเมติกหรือระบบลม (Pneumatic System) สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ต่างๆในระบบนั้นก็คือ ลม เมื่อปั๊มลมได้อัดอากาศจนมีแรงดันมากตามความจุและความสามารถของอุปกรณ์แล้ว การเดินทางของลมจากปั๊มลมไปยัง จุดต่างๆที่ต้องการใช้แรงดันภายในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม และที่ต่างๆที่ต้องการใช้งาน นั่นคือ การจ่ายลมหรือกระจายแรงดัน (Pressure Distribution)

Tagged with: , ,

จากบทความที่ผ่านมา เราก็ได้พูดถึง ข้อดีของระบบนิวเมติก [Pneumatic] ความเหมาะสมในการนำระบบนิวเมติกเข้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆกันแล้วนะครับ สำหรับบทความนี้จะพูดถึงข้อควรระวัง และข้อด้อยต่างๆ ในการนำระบบนิวเมติก [Pneumatic] ไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกระบวนการผลิตต่างๆ

Tagged with: , , ,

จากจุดเริ่มต้นที่มนุษย์คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาเอาคุณสมบัติจาก ลม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยหลักการง่ายๆ คือใช้ ลมดันลูกสูบที่อยู่ภายในกระบอกสูบให้เคลื่อนที่ และนำประโยชน์จากกำลังงานที่ได้นั้นมาใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์กลไกในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องบรรจุ และเครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น

Tagged with: , , , , ,