Tag: solenoid valves

เจาะลึกการทำงานของ โซลินอยด์วาล์ว

Direct Operation solenoid valve type

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คืออะไร ? ทำงานอย่างไร ? วันนี้ นิวเมติก.com มีคำตอบ ก่อนอื่นเราอยากให้ทุกท่านลองจิตนาการ หากพันขดลวดบนแกนเหล็ก แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดจนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆ ขดลวดนั้น และผลรวมของสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดเป็นขั้วเหนือ และขั้วใต้บนแกนเหล็กดังแสดงในรูป นี่คือ หลักการทำงานเบื้องต้นของโซลินอยด์วาล์ว

Tagged with: ,

วาล์วลม หรือ วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valves) – 2

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลบำรุงรักษาวาล์วลมในโรงงานอุตสาหกรรม

Tagged with: , , , , , ,

วาล์วลม หรือ วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valves)

วาล์วควบคุมทิศทางลม Directional Control Valves หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า วาล์วลม นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายลดอัด (แรงดันและอัตราการไหล) ดังนั้นถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบนิวเมติก

Tagged with: , , ,
Top